เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ในอดีตเกาะเกร็ดเป็นเพียงปลายแหลมริมแม่น้ำเจ้าพระยา แต่หลังจากมีการขุดคลองลัดเกร็ดน้อย เมื่อปี พ.ศ. 2265 ในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระแห่งกรุงศรีอยุธยาแผ่นดินปลายแหล่มแห่งนี้กลายแนเกาะขนาดใหญ่ เดิมเรียกว่า "เกาะศาลากุน" เป็นเกาะที่มีความเจริญตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งสันนิฐานได้จากวัดวาอารามต่างๆบนเกาะส่วนใหญ่เป็นศิลปะในสมัยอยุธยา และคงถูกทิ้งร้าง ไปในสมัยกรุงแตก แต่หลังจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้เอกราชได้สำเร็จ ได้โปรดเกล้าฯให้ชาวมอญที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิ์สมภารอพยพมาอยู่บนเกาะแห่งนี้ เมื่อราว 200 ปี ก่อน และอีกครั้งหนึ่งในสมัยล้นเกล้าฯ รัชการที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ต่อมา เมื่อตั้ง อำเภอปากเกร็ดขึ้นแล้ว เกาะศาลากุน จึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นตำบลและเรียกชื่อตามภาษามอญว่า "เกาะเกร็ด" ซึ่งคำว่าเกร็ด หรือเตร็จ หมายถึง ลำน้ำเล็กๆที่ขุดเชื่อมลำน้ำใหญ่ลักษณะเด่น

เกาะเกร็ดเป็นเกาะเล็กๆ ที่ตั้งอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาสถานที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ มีทั้งนั่งเรือชมวิววิถีชาวมอญ ชมบรรยากาศธรรมชาติและชิมอาหารอร่อยแถมมีของที่ระลึกจำหน่ายเพลิดเพลินใจอีกแบบวิสัยทัศน์

"ตำบลเศรษฐกิจเฟื่อง เมืองสะอาด โอกาสดี ประเพณีวัฒนธรรมโบราณ สืบสานศิลปวัฒนธรรมชาวรามัญ ทันสมัยเทคโนโลยี มากมีผลไม้ รายได้ดีเข้าตำบล ชุทชนแข็มแข็ง แหล่งดินเผางานศิลป์"

ข้อมูลเเนะนำ

access_time เวลาทำการ
ทุกวัน ตั้งเเต่ 07:00-20:00
group กลุ่มนักท่องเที่ยว
• กลุ่มครอบครัว
• กลุ่มผู้สูงอายุ
• กลุ่มวัยทำงาน
• กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น
• กลุ่มบุรุษ เเละ สตรี
• กลุ่มศิลปวัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์
• กลุ่มวิถีชีวิต / ชุมชน / วิถีเกษตร
directions_boat การเดินทาง
• เรือ
directions_bike สิ่งอำนวยความสะดวก
• ร้านอาหาร
• จักรยาน
• ร้านขายของที่ระลึก
• สุขา
• สถานพยาบาล
ที่ตั้ง
ที่อยู่ : เกาะเกร็ด ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
เบอร์ติดต่อ : 02 5916929

Location