วัดเสาธงทอง

วัดเสาธงทอง

ความเป็นมา

วัดเสาธงทอง เป็นวัดเก่าสร้างเมื่อ พ.ศ. 2313 เดิมชื่อ วัดสวนหมาก นอกจากเป็นที่ตั้งโรงเรียนประถมแห่งแรกของอำเภอปากเกร็ดแล้ว ด้านหลังโบสถ์ยังประดิษฐานเจดีย์ที่สูงที่สุดของอำเภอปากเกร็ดด้วย พระเจดีย์เป็นศิลปะอยุธยาย่อมุมไม้สิบสอง มีเจดีย์องค์เล็กเป็นบริวารโดยรอบอีก 2 ชั้น ส่วนด้านข้างโบสถ์มีเจดีย์องค์ใหญ่อีก 2 องค์ องค์หนึ่งเป็นเจดีย์ทรงระฆังหรือทรงลังกา อีกองค์หนึ่งเป็นเจดีย์ทรงมะเฟืองกลีบอวบ องค์สุดท้ายของโลก ภายในโบสถ์มีลายเพดานสวยงามมากเขียนลายทองกรวยเชิงอย่างงดงาม พระประธานเป็นพระปางมารวิชัยปูนปั้นขนาดใหญ่ คนมอญเรียกวัดนี้ว่า เพี๊ยะอาล๊าต หน้าโบสถ์มีเจดีย์ขนาดย่อมสององค์รูปทรงคล้ายมะเฟืองฐานสี่เหลี่ยมย่อมุมสิบสอง ประดับลายปูนปั้น มีต้นยางใหญ่อายุประมาณ 200 ปี

เจดีย์ทรงกลีบมะเฟือง เป็นเอกลักษณ์ของวัดเสาธงทอง หลังจากการสำรวจพบว่าเป็นเจดีย์ทรงกลีบมะเฟืองอวบองค์สุดท้ายของโลก ตอนนี้กรมศิลปากรได้เข้าไปทำการบูรณะพร้อมกับเจดีย์องค์ใหญ่ของวัดอีก 2 องค์ ใครไปหลังจากนี้ก็จะได้เห็นเจดีย์หลังการบูรณะเป็นองค์สีขาวแข็งแรง ไม่ได้เห็นสภาพเก่าแก่แบบนี้อีกแล้วYour are here